Om mig

(SV.)

Jag är en passionerad konstnär från södra Sverige och målar mest abstrakta samt semi-abstrakta målningar och i akryl. Jag älskar att vara i en zon bortom tid och rum, att vara i ett skapande flöde. Det sägs att orginalitet är en myt. Man menar att konsten av skapandet görs i bilder i fantasin där du sammankopplar och remixar input från ditt dagliva liv som ideér tankar och känslor och det är vad som uttrycks i mina målningar.  Jag använder mig av olika redskap som skrapor och penslar. Gerhard Richter, Jackson Polock och Canal Cheing Jagerroos är några konstnärer som jag beundrar och hämtar mycket inspiration ifrån.

Jag älskar allt som har att göra med ett växande tankesätt och mindset och det är någonting som speglar sig i mina målningar, bland annat i min Empowerment (egenmakt) serie.  Jag har målat och tecknat sedan jag var liten och för några år sedan utvecklade jag ett stort intresse för abstrakt målning och har praktiserat detta mycket sedan dess.

Något annat som intresserar mig är att ta foto på naturen eller på roliga saker från det dagliga livet och på mina målningar. Jag älskar att utforska olika digitala ljuseffekter på mina foto, göra en del foto manipulationer och göra utskrifter i form av Fine Art Print och produkter av resultatet eller enbart dela med mig av resultatet av min kreation på min instagram. Jag använder mig av instagramhändelser för att skapa en känsla till mina målningar tillsammans med musik och andra effekter. På min instagram cbk.art har jag delat med mig av mina målningar samt nätverkat med bla konstnärer runt om i världen sedan en tid tillbaka.

Sedan jag var ett barn har jag älskat att sjunga. Min äldre bror spelade akustisk gitarr (mest klassisk musik) och jag brukade sjunga med han spelade gitarr. När jag var i tonåren spenderade jag mycket tid under några år på att sjunga och ta sånglektioner på kvällarna på Musikhögskolan i Malmö. Jag var även med i en kör där. Jag har även sjungit på några bröllop. Jag älskar att improvisera när jag sjunger och utforska min röst i nästan alla musikstilar. Jag delar med mig en del av mitt sjungande på ett väldigt spontant sätt på min instagram och det kan du hitta under de flesta videos där. Jag dansade även jazzdans under några år under tonåren.

Jag har en socionomexamen (Lunds universitet) och är mamma till fem underbara barn (vi förlorade vårt andra barn direkt efter födseln). Våra fem älskade barn är mellan 10 och 25 år och min familj har en stor plats i mitt hjärta.

(ENG.)

I am a passionated artist from south Sweden. I mostly paint acrylic abstract paintings and love to be in the zone of no time and no space, to be in a flow and create. Some people claim that orginality is a myth.  The art of creation takes place in your imagination where you connect and remix inputs from your daily life like idéas and emotions which I express in my paintings.  I use different kind of tools such as scrapers and brushs. Gerhard Richter, Jackson Polock and Canal Cheing Jagerroos are some artists I admire and get a lot of inspiration from.

I love everything abouth growth mindset and that is something that reflects in my paintings along with my Empowerment series. Since I was a child I have been painting and drawing and a few years ago I developed a big interest in abstract painting and have been practicing this a lot since then.

Something else that interests me is taking photo of nature, or funny things in my daily life and on my paintings. I love to explore different digital light effects on my photos, making some photo manipulation and make prints and products of the result or just share the result of my creation on my instagram. I use instagramstories to create a feeling to my paintings along with some music and other effects.

Since I was a child I loved to sing. My elder brother played aucutic guitarr (mostly classic music) and I used to sing while he was playing the guitar. When a was a teenager I spend a lot of time singing and taking singing lessons in the evenings in academy in music i Malmö Sweden and I even joined the choir there. I have been singing at some weddings. I love to improvise when I sing and explore my vocie in almost all kind of musicstyles. I share some of my singing in a very spontanious way on my instagram and you can find it in the most of the videos there. I did even take dance lessons in jazzdance for a few years when I was a teenager.

I have a Bachelor degree in Science in Social Work (University of Lund) and I am a mother of five (we lost our second child a right after her birth). Our beloved five children are between 10-25 years old and my family has a big place in my heart.